SLUŽBY
priamo na mieru

Bootstrap Slider

ČO ROBÍME:

Prevažujúcou činnosťou našej spoločnosti naďalej zostáva vývoj aplikačných softwarov a tvorba internetových a intranetových aplikácií.

Naša spoločnosť disponuje širokou škálou kvalifikovaných ľudí so snahou pokryť čo najširšie spektrum požiadaviek svojich klientov.

Nami dodávané informačné systémy sú založené, vačšinou, na báze SAP s využitím databázových prostriedkov ORACLE.

Nedeliteľnou súčasťou ich činností je zabezpečovanie intra a internetového chodu informačných systémov založených na technológii PHP.

Ponúkame riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta s využitím technologie PHP, MySQL, XHTML. Vytvárame špeciálny aplikačný softvér pre konkrétne použitie ako napríklad kalkulácie poistiek, výpočty splátok alebo preskóring.

Naším najúspešnejším produktom je informačný systém IASON. Je založený na technológii PHP s databázovou podporou MxSQL. Najvhodnejšie a najbezpečnejšie prostredie pre beh informačného systému je webserver Apache s podporou PHP a MySQL nad operačným systémom Linux. Softvér je kompletne licencovaný GNU GPL (voľne šíriteľný softvér), 
teda sa zaň neplatia licenčné poplatky. Servery typu Linux s webserverom Apache su považované za najbezpečnejšie systémy pripojené do siete internet. Pri kvalitnej správe týchto systémov je bezpečnosť na veľmi vysokej úrovni a predčí aj iné komerčné produkty. Pre zabezpečenie doporučujeme použiť SSL kódovanie nad internetovým protokolom HTTP (takzvané HTTPS).


Jadro je najdôležitejšou súčiastkou systému, spravuje a podporuje súbor objektov a funkcií pre zostávajúcu časť systému.
Ochrana slúži na zabezpečenie skriptov a dát pred nepovolaným zásahom. Zabezpečuje systém proti rôznym druhom útokov. Obmedzuje a definuje práva užívateľov. Loguje používanie systému.

Úlohou správcu dát je poskytovať možnosť zberu dát, ich korektného umiestňovania do tabuliek. Ďalej zobrazovanie, triedenie a odstraňovanie duplicitných, alebo chybných zápisov. Stará sa o logovanie dát ako i logovanie práce s nimi. Časť nazvaná Správca provízií ma za úlohu prostrednítvom širokého využitia získaných dát pripravovať provízne zostavy podľa vopred klientom definovaných províznych schém. Tieto následne vyhodnocovať a pripravovať ich export do požadovaných foriem, či distribúciu. Správca zostáv umožnuje vytvárať širokú škalu rôznych druhov zostáv a štatistík podľa potrieb definovaných klientom. Súčasťou tvorby zostáv je I možnosť variabilného grafického spracovania.

Základnými funkcionalitami systému je predovšetkým bezpečné prihlásenie užívateľov, ich správu, prideľovanie privilégií, kontrolu ich činnosti. Slúži na zber dát o klientoch a zmluvách, ich presun do vnútrobankového informačného systému. Sledovanie a vyhodnocovanie ich stavu. Pripravuje provízne zostavy. Vyhodnocuje potrebné ukazovatele, pripravuje zostavy a štatistiky. Umožnuje inteligentnú správu systému, kontrolu dát, zálohovanie, údržbu. Dynamické vstupné formuláre podľa typu produktu s kontrolou typov ako i korektnosti údajov. 

Vyššie uvedený popis je len malou časťou širokej škaly služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka. 

Naša spoločnosť je pripravená ušiť informačný internetový I intranetový system na mieru širokému portfóliu klientov a je len na jednotlivých klientoch, akým robustným tento system bude. U nás len ťažko nájdete limity v tejto oblasti. Naše teamy sa v minulosti, okrem iného, podielali na vývoji a dodávkach aplikácii informačných systémov pre spoločnosti SIEMENS A.G Mníchov, Difura GmbH, Fidura GmbH, Walis GmbH… 

Stále väčší podiel na výkonoch spoločnosti majú nami poskytované poradenské služby súvisiace najmä s tzv. cezhraničnou spoluprácou. Naša spoločnosť pre svojich domácich a zahraničných klientov už zrealizovala niekoľko relatívne rozsiahlych porovnávacích štúdii v oblasti medzinárodnej dopravy a zasielateľstva, marketingových prieskumov a štúdií v oblasti signmakingového priemyslu ako I porovnávacie štúdie vo väzbe na identifikáciu rozdielov v oblasti obchodu a služieb v krajinách EU.