SLUŽBY
priamo na mieru

Bootstrap Slider

KTO SME:

Tivio, a.s. je spoločnosť so 100% slovenským kapitálom. Priamo, či nepriamo zamestnáva cca 30 ľudí.

Predsedom predstavenstva je Ing. Jana Lörinčíková.
/ email: jana.lorincikova@tivio.sk/
Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, medzinárodných financií a účtovníctva. Niekoľko rokov pôsobila v zahraničí a nadobudnuté poznatky a skúsenosti neskôr využila v implementácii rôznych projektov v našej spoločnosti.

Ing. Radoslav Šimonič / email: rsimonic@tivio.sk / pôsobí v spoločnosti vo funkcii projektového managera. Know-how získal dlhoročným pôsobením v zahraničí, kde sa venoval širokej škále projektov v portfóliu významných zahraničných investorov. Zaoberá sa najmä aktívnym vyhľadávaním investičných projektov pre klientov spoločnosti, medzinárodnému daňovému a právnemu poradenstvu v krajinách EU i bývalého Sovietskeho zväzu.

Tivio, a.s. už dlhodobo spolupracuje s niekoľkými teamami skúsených vývojárov, ktorí pre spoločnosť realizujú projekty zamerané na vývoj a implementáciu softwarových riešení presne podľa požiadaviek klientov.